50/50 Draw (Luton Town, 1 Nov 2014)

50/50 winners

Luton Town
£370 - Ron Collman (Exeter) - 144500